Onze zorg voor leerlingen

Onze zorg voor leerlingen

Persoonlijk ontwikkelplan op maat
De ontwikkeling van uw kind volgen we via een persoonlijk ontwikkelplan. In dit ontwikkelplan staat beschreven wat uw kind op dit moment beheerst en waar het de komende periode aan gaat werken en op welke manier. De ontwikkelplannen bevatten zowel cognitieve doelen (met name op gebied van taal en rekenen) als sociaal-emotionele doelen.

De drie-stap benadering
Winford kiest voor een brede aanpak van de zorg en gebruikt diverse interventie-instrumenten. Zo krijgt een kind met een rekenprobleem niet zomaar meer van hetzelfde om te oefenen. We trachten juist de stof vanuit andere invalshoeken te benaderen en de kwaliteiten van het kind daarbij als uitgangspunt te nemen.