Leerlingen en Ouders over ons

Leerlingen en Ouders over ons

Kimo, Utrecht

Winford is en leuke en leerzame school. Je krijgt meer begeleiding en je verveelt je nooit. Winford is een privé school. We doen ook leuke spelletjes waar je van leert, dus je leert altijd wel wat. Je krijgt: Rekenen, Spelling, Biologie, Taal, Lezen en nog veeeel meer!  Je hebt twee keer op een dag pauze. We eten gezamenlijk. Het is gezellig en fijn en we doen ook activiteiten.                                    

Kimo

Lorenzo, Utrecht

Ik vind Winford een leuke school, omdat je snel wordt geholpen en je gaat leuke dagjes uit. Ik had een hekel aan rekenen, maar op deze school vind ik rekenen leuk en alles wordt extra uitgelegd als je iets niet snapt. iedereen is aardig en helpt elkaar.

Lorenzo

Julia, Utrecht

Ik vind het heel leuk op de deze school, ik leer veel beter. En ik was de eerste leerling van de basisschool dat vind ik best bijzonder! Ik vind het leuk want er zijn niet zo veel kinderen en dat maakt het niet zo druk, en je krijgt best veel aandacht!! Dat is voor mij heel fijn want ik leerde op de andere school geen som! En het is best ver fietsen maar dat vind ik leuk! Iedereen heeft een andere niveau. Rekenen en Taal krijgen we iedere dag! Hartstikke leuk! en we doen bijna elke maand iets leuk, soms met de andere school in Leiden of met onze eigen school!

Julia

Emil (11 jaar), Amsterdam:

Wat maakt Winford bijzonder?

Als ik binnenkom zie ik al meteen dat het een mooie dag gaat worden.

Ik merk eigenlijk niet dat ik hard werk, want als ik hard werk dan leer ik veel en er blijft dan genoeg tijd over om leuke dingen te doen. Ik krijg veel hulp bij het leren en bij het maken van taken.

Waarom vindt je het fijn op Winford?

De grote kinderen lijken heel stoer en sterk maar ze zijn heel aardig. Ik kan samen met de grote kinderen voetballen op het plein. 

Wat kan Winford jou bieden:

Op mijn oude school werd ik veel gepest. Ik voelde me daar niet fijn en kwam vaak huilend thuis. Ik voelde me geblokkeerd en kon soms niks zeggen. Ik was bang. Op Winford voel ik mij fijn en heel erg veilig.

De school heeft ook veel vertrouwen in mij. Misschien kan ik later wel havo of vwo doen. Mijn oude school geloofde daar niet in. Mijn juf op Winford zegt dat ik meer kan en steeds een beetje beter word.  Ik geloof nu zelf ook dat ik misschien wel slim ben.

Wouter (12 jaar), Leiden

Winford is een bijzondere school met klassen van ongeveer maar 10 kinderen. Je hoeft niet een half uur met je vinger omhoog. De leerkrachten geven je werk van je eigen niveau. Mijn oude school zag niet in dat ik slim was en deze school wel.

Mikki (12 jaar), Leiden

Je krijgt hier meer aandacht dan op andere scholen. Ik ging naar deze school omdat ik een achterstand had in rekenen en omdat ik gepest werd. Hier krijg ik veel meer aandacht, word ik niet gepest  (En als dat wel zo zou zijn, pakken ze dat heel goed aan!) En ik heb mijn achterstand helemaal ingehaald! Ik ga volgend jaar naar het VWO. En nog belangrijker, de juffen zijn veel liever.

Lindi (12 jaar), Leiden

Op Winford krijg je alle hulp die je nodig hebt! Ik vind het ook erg fijn om met minder kinderen in de klas te zitten want dan kan ik me meer concentreren.

Tim (12 jaar), Leiden

De leerkracht vind ik heel goed en de sfeer in de klas en ook met de lagere klassen doen we veel samen. Ik denk dat ik nooit volgend jaar naar de HAVO had gekund als ik niet naar deze school was geweest.

Djazz (12 jaar), Leiden

Ik ben hier gekomen omdat ik dyslexie heb. Het is heel fijn om met weinig kinderen in de klas te zitten en veel uitleg te krijgen.

Sanne, moeder van Roos (Leiden):

Het enige wat ik kan bedenken, is dat het voor mij voelt dat de leerkrachten met hun passie bezig zijn. Dat ze kinderen geweldig stimuleren en begeleiden, maken de kids bewust van hun kwaliteiten. Meer kan ik niet verzinnen, maar denk dat meer ook niet nodig is om jullie te laten beseffen dat jullie het zo ontzettend goed  doen en jullie kracht ligt in het feit dat jullie de mogelijkheid hebben alles individueel bekijken. Opleiding op maat! 

Eric en Pauline, ouders van Jochem (Leiden):

Wij zijn bij Vrijbergen (Winford Leiden) terecht gekomen, omdat wij de aandacht voor onze zoon belangrijk vinden. Wij zijn van mening dat ieder kind de aandacht verdiend die hij/zij nodig heeft.

De kleine groepen zijn fijn, omdat zo rustig en met gepaste aandacht gewerkt kan worden.

Er is regelmatig contact met de docent, de lijntjes zijn kort.

Afspraak is afspraak, dit wordt ook vastgelegd in een behandelplan, zodat dit voor iedereen duidelijk is, en later ook terug gekoppeld wordt, en zonodig aangepast.

Ook wordt er met respect met elkaar omgegaan, zoals elkaar gedag zeggen als de dag is

afgelopen. Kortom het is een veilige sociale en leerzame omgeving.

Ingeborg, moeder van Tim (Leiden):

Na anderhalf jaar in het buitenland gewoond te hebben, kwamen wij erachter dat onze zoon een naast een taal achterstand dyslectisch was. Groep 6, een belangrijk jaar en voor ons een reden om te kijken waar ze zijn achterstand in konden halen.

Via, via kwamen bij Winford Vrijbergen (Leiden)terecht. Binnen een half jaar was zijn achterstand ingelopen. Winford biedt extra begeleiding waar nodig en uitdaging waar gewenst. Een veilige, plezierige leeromgeving. Goed geschoolde en gemotiveerde leerkrachten.

Het beste wordt uit je kind gehaald.

Ouders Lorenzo (Utrecht)

Wij hebben gekozen voor het Winford omdat wij een veilige leeromgeving zien als de basis voor een goede opname van de aangeboden leerstof. Door les te krijgen in kleine groepjes en in een huiselijke kring, zijn de resultaten van onze zoon met stappen vooruit gegaan. Nog belangrijker is dat hij nu sinds jaren pas echt met plezier en zonder buikpijn naar school gaat. Voor onze zoon van elf is dit het beste geweest wat wij voor hem hebben kunnen doen.

De persoonlijke aandacht op het Winford is voor ons een groot voordeel, onze zoon hoeft nu niet meer een week lang of nog langer dezelfde rekenfout te maken voordat de juf zijn werk nakijkt, maar zijn fout wordt nu direct opgemerkt en er wordt hem meteen de juiste berekening aangeleerd.

Belangrijk bij Winford vinden wij dat elk kind echt mag zijn wie hij/zij is, er vormt zich geen groepsgedrag en de kinderen ontwikkelen zich vanuit hun eigen echte ik en leren bij zichzelf te blijven en respect voor elkaar op te brengen, wat bijzonder goed is voor hun eigen ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Het voordeel van een kleine school is dat iedereen elkaar kent, in de klas hoeven de kinderen niet lang te wachten als zij met een vraag zitten. Er wordt gekeken naar wat onze zoon wel kan en waar zijn verbeterpunten liggen waar vervolgens middels een stuk maatwerk de leerstof op wordt aangepast. Hierdoor is de leerstof veel meer op onze zoon afgestemd dan op het merendeel van een grote groep. Onze zoon krijgt hierdoor veel meer mogelijkheden om zich goed te ontwikkelen vanuit zijn eigen kracht.

Anna en Jan, ouders Julia (Utrecht):

Onze dochter was de eerste, en gedurende twee maanden de enige leerling van Winford Basisschool in Utrecht. Het was voor ons ouders geen gemakkelijke keuze maar achteraf gezien absoluut de juiste. In zes maanden tijd zien wij dat onze dochter het vertrouwen in zichzelf heeft teruggekregen. De veilige omgeving heeft haar geholpen om de grote achterstanden in te halen en haar helpen geloven dat ze het gewoon kan! Chapeau voor haar leerkracht Madelon die onvermoeid met veel geduld doorgaat!

Richard en Monique, ouders van Toine, Jasper en Rik (Leiden):

Onze oudste zoon zit op Winford Vrijbergen (Leiden) in de brugklas. Drie jaar geleden is hij ingestroomd in groep 7 en sinds die tijd hebben  wij hem zien veranderen in een meer zelfverzekerd kind dat heel erg  graag naar school gaat. Hij kan volledig zichzelf zijn op school en dat zie je terug in de resultaten! Er wordt naar hem gekeken en geluisterd en van daaruit wordt hij ondersteund en gestimuleerd.

Onze jongste 2 zoons zitten in groep 5 en groep 1 van Winford. Wij hebben ervaren dat er op Winford Basis degelijk basisonderwijs wordt gegeven door uitstekende leerkrachten die oprecht betrokken zijn. De Noordwijkse Methode echter, tilt onzes inziens het basisonderwijs naar een nog hoger niveau: gedegen taal- en rekenonderwijs wordt gecombineerd met uitgebreid onderwijs van geschiedenis, biologie, maatschappijleer en kunst, aangeboden op een voor een kind aantrekkelijke manier. Bovendien wordt er tijdens de zgn. ateliers geen mogelijkheid onbenut gelaten om rekenen of taal nog eens te oefenen terwijl het kind er veel plezier aan beleeft. Wij merken aan onze kinderen dat op die manier de stof echt tot de verbeelding gaat spreken. Het ruiken, bevoelen en beleven speelt een belangrijke rol en spreekt onze kinderen bijzonder aan.  En ook de sociaal emotionele kant wordt niet vergeten. Op Winford is altijd ruimte voor een gesprekje over wat en hoe je iets hebt beleefd. Met pestgedrag wordt goed omgegaan en onze kinderen voelen zich erg prettig en veilig op school.

De keuze om al onze 3 kinderen uiteindelijk particulier onderwijs te laten volgen is geen gemakkelijke geweest en vele vragen hebben een tijdlang door ons hoofd gespookt: Zijn de klassen niet te klein om sociale ervaring op te doen? Moeten we hem wel van school laten wisselen? Zitten daar niet alleen verwende kinderen? Leert hij zo wel zelfstandig te werken of maken we het hem te makkelijk? Al deze vragen bleken ongegrond en wij zijn nog dagelijks blij met de keuze die we hebben gemaakt. Door onze kinderen deze school te gunnen geven we hen een cadeau voor het leven: een stevige, stabiele basis om daarna vol zelfvertrouwen alle uitdagingen in het leven aan te gaan!