Nieuwe tweetalige Winford basisschool

Nieuwe tweetalige Winford basisschool

Koningsdag Winford Bilingual

Antwoord op toestroom expatkinderen op Nederlandse scholen:

Nieuwe Winford basisschool speelt in op vraag naar tweetalig basisonderwijs
Winford, de grootste aanbieder van particulier basisonderwijs in Nederland, start vanaf september
2019 een volwaardig tweetalig basisschoolprogramma in Amsterdam onder de naam Winford
Bilingual Primary School. De school is een uitbreiding van het huidige Little Universe School (LUS),
dat tot voorkort alleen werd aangeboden aan kinderen tot 11 jaar.

Winford Billingual Primary School biedt volledig tweetalig particulier basisonderwijs aan klassen met
18 leerlingen, waarbij elke klas zowel een Nederlandstalige- als Engelstalige leerkracht heeft.
Leerlingen zijn hierdoor volledig tweetalig als zij doorstromen naar het middelbaar onderwijs, en
kunnen daarom zowel voor Nederlands als internationaal vervolgonderwijs kiezen. Winford Bilingual
Primary School onderscheidt zich daarmee van de internationale scholen waar de Nederlandse taal
minder aandacht krijgt.

Geschiedenis

Winford Bilingual Primary School, voortgekomen uit LUS, is een particulier initiatief dat is ontstaan
vanuit het succes van tweetalige kinderopvang. In september 2011 is LUS gestart met het aanbieden
van basisonderwijs aan kinderen van de leeftijdsgroep 4-6 jaar. In het schooljaar 2018-2019 is de
leeftijdsgroep van 8-10 jarigen uitgebreid naar 11-jarigen. In september 2019 zal een nieuwe, laatste
groep van het basisonderwijs starten (kinderen in de leeftijd 10-12 jaar). In december 2018 heeft de
eigenaar van LUS in Winford een strategische partij gevonden die de visie en toekomstplannen van
de school ondersteunt, en draagkrachtig genoeg is om uitbreiding van de school mogelijk te maken.
Deze uitbreiding krijgt nu gestalte in Amsterdam, mogelijk volgt later ook uitbreiding in andere
steden.

Joy Otto, directeur van de school, is erg blij met de voortzetting van haar school onder de Winford
paraplu: “Wij zien de vraag naar vol- en gelijkwaardig tweetalig basisonderwijs in Amsterdam
groeien. Het is daarom fantastisch dat wij dankzij Winford onze leerlingen nu volledig van groep 1
t/m groep 8 kunnen klaarstomen voor zowel het Nederlandse als het internationale middelbaar
onderwijs.”

Ook algemeen directeur van Winford, Marc Peters, is zeer verheugd met de uitbreiding van Winford
in tweetalig onderwijs. “De langgekoesterde droom om tweetalig onderwijs aan te bieden gaat in
vervulling, met een concept dat ons na aan het hart ligt. Hiermee bieden wij een mogelijkheid aan
ouders om hun kinderen al vanaf 4 jaar in tweetalig onderwijs en de bijbehorende culturele beleving
onder te dompelen.”

 


De positieve, stimulerende sfeer op Winford zelf ervaren?

Ook interessant om te lezen

expat beurs amsterdam

Winford Bilingual zal op de expat beurs in Amsterdam zijn

We zijn verheugd om een stand te hebben op de IamExpat Fair op 22 april in Amsterdam.
Docenten hebben een boek geschreven

Wat is een goede les en hoe doen leraren het in de praktijk?

Wat is een goede les en hoe doen leraren het in de praktijk? Hannah Bijlsma onderzocht dit voor de Onderwijsinspectie.
Docenten hebben een boek geschreven

We hebben 2 schrijvers onder ons

Afgelopen dinsdag presenteerden onze Rotterdamse collega's, Walter Heijder en Frans Wulfele met trots de door hen geschreven boeken; “Was Beethoven een asperger?” en “Aan de overkant van de school”.