Winford Apeldoorn

Winford Apeldoorn

Winford particuliere basisschool Apeldoorn verzorgt particulier basisonderwijs. Daarnaast bieden wij ook voortgezet onderwijs in Apeldoorn.

Sommige kinderen kunnen in reguliere onderwijsvormen overweldigd raken door de massaliteit van grote klassen en de mate van zelfstandigheid die van hen verwacht wordt. Als een kind daar moeilijk mee om kan gaan, kan dat onzeker maken met alle gevolgen van dien: demotivatie, slechte prestaties of zelfs niet meer naar school willen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met zelfvertrouwen hun schooltijd doorlopen. We vinden ook dat ze trots moeten zijn op hun behaalde resultaten, op welk niveau dan ook. Voor de leerlingen die hierbij een extra steuntje in de rug nodig hebben, is Winford Apeldoorn de juiste school. Winford geeft professioneel maatwerk voor alle leerlingen op een bijzondere manier vorm. Iedere leerling krijgt een proefperiode en naar aanleiding daarvan, een ontwikkelagenda. Hier geen eenheidsworst of onderwijs over de hoofden van de kinderen heen.

- Robert van Rossum
Directeur Winford Apeldoorn
Bent u geïnteresseerd of uw mogelijkheden aan het verkennen?
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

De verhuurder van Winford kwam bij ons op bezoek en maakte deze leuke sfeerimpressie van onze school.

 

De 5 pijlers
van ons particulier basisonderwijs in Apeldoorn


Winford gelooft dat het basisonderwijs beter kan en moet omdat de wereld verandert. Een kind dat bij Winford de basisschool door­loopt, ontwikkelt een mooi pakket aan kennis, inzicht en vaardigheden en is goed voorbereid op het vervolgonder­wijs. Bij Winford Apeldoorn haalt elk kind het beste uit zichzelf en dat resulteert vaak in een niveau hoger dan op de reguliere school.

 
Kleine lesgroepen

1. Kleinschalig en persoonlijk particulier basisonderwijs

Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze leerkrachten echt leerlinggericht lesgeven. Zij stemmen de lesinhoud af op de individuele vaardigheden, want er is ruimte voor een 1­op­1 begeleiding van elke afzonderlijke leerling. Zo ervaart het kind ons onder­wijs als heel persoonlijk en heerst er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat.

Particuliere school Apeldoorn
Veel persoonlijke aandacht

2. Goed aansluitend privé onderwijs

Particulier onderwijs Apeldoorn

Op Winford wordt uw zoon of dochter écht gezien en herkennen we zijn of haar kwaliteiten. Wij maken voor elk kind een persoonlijk ontwikkel­plan vanuit het eigen niveau met het juiste en bijpassende leertraject. Dit plan wordt regelmatig met uw kind en met u doorgespro­ken zodat u steeds op de hoogte bent van de voortgang en ontwikkeling.

Een grote leeropbrengst

3. Grote stappen maken

Op Winford hechten wij veel waarde aan een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden. Daarnaast besteden wij uit­ gebreid aandacht aan Engels en een brede alge­mene ontwikkeling. Door de persoonlijke aandacht zien wij veel kinderen grote stappen maken in hun cognitieve ontwikkeling.

Winford particuliere middelbare school
Optimaal schooladvies

4. Leerlingen krijgen vertrouwen bij Winford Apeldoorn

Winford prive school Apeldoorn met prive onderwijs Apeldoorn

Winford helpt uw kind in de voorbereiding naar het schooladvies. Onze leerlingen groeien naar een optimale Eindtoets­score met ver­trouwen in de eigen capaciteiten en zonder de verstorende factoren van druk en stress.

Een deskundige leerkracht en maatwerk in lesmethoden

5. Goed aansluitend onderwijs

Leren vindt bij ons altijd plaats onder de vakkundige begeleiding van een gemotiveerde en betrok­ken leerkracht die de kinderen helpt hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Omdat wij maatwerk bieden voor uw kind, werken we met meerdere methodes en materialen. Ook komen we tegemoet aan de speciale leerbehoeften van leerlingen met dyslexie of dyscalculie of van leerlingen die hoogbegaafd zijn.

Winford particuliere basisschool
 

Meer informatie?

Terug bellen
Als u geïnteresseerd bent in onze basisschool en de mogelijkheden van particulier onderwijs bij Winford, dan bellen wij u graag terug.
Brochure sturen
Wilt u kennis maken met onze basisscholen? We sturen u graag een brochure, zodat u thuis op het gemakje de mogelijkheden kunt bekijken.
Rondleiding aanvragen
Bij Winford kunt u altijd een rondleiding krijgen door onze basisschool. We nemen graag de tijd voor al uw vragen.