Winford Den Haag

Winford Den Haag

Winford particuliere basisschool Den Haag verzorgt particulier basisonderwijs. Daarnaast bieden wij ook voortgezet onderwijs in Den Haag.

Winford Den Haag ging in 2001 van start. De school betrok een leuk hoekpand in een kinderrijke buurt. Al snel werd dit pand te klein en werd de stap gemaakt naar de huidige locatie, het Korte Voorhout.

Het docententeam bestaat uit een mix van “oudgedienden” en nieuwere leraren. Waarbij ook nieuwere leraren veelal een heleboel ervaring van elders meebrengen. De kleine klassen trekken leraren aan die pedagogisch en didactisch sterk zijn. De nauwe betrokkenheid met de leerlingen, het werken in een klein team en de directe lijnen spreken hen aan.

Leerlingen die naar Winford komen lopen vaak een dagje mee. Een veel gehoorde opmerking aan het eind van zo’n dag is dat de school eerder als familie aanvoelt dan als echte school. Terwijl er in de les veel meer gedaan wordt. En dat gevoel blijft.
Voor mij, als directeur van deze school, heeft de plek nog steeds iets magisch. Ook ouders ervaren dat, “als ik hier les had gekregen…” Gelukkig kunnen wij elk jaar tientallen leerlingen die ervaring bezorgen!

- Danielle van Pelt
Directeur Winford Den Haag
Bent u geïnteresseerd of uw mogelijkheden aan het verkennen?
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

 

De 5 pijlers
van ons particulier basisonderwijs in Den Haag


Winford gelooft dat het basisonderwijs beter kan en moet omdat de wereld verandert. Een kind dat bij Winford de basisschool door­loopt, ontwikkelt een mooi pakket aan kennis, inzicht en vaardigheden en is goed voorbereid op het vervolgonder­wijs. Bij Winford Den Haag haalt elk kind het beste uit zichzelf en dat resulteert vaak in een niveau hoger dan op de reguliere school.

 
Kleine lesgroepen

1. Kleinschalig en persoonlijk particulier basisonderwijs

Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze leerkrachten echt leerlinggericht lesgeven. Zij stemmen de lesinhoud af op de individuele vaardigheden, want er is ruimte voor een 1­op­1 begeleiding van elke afzonderlijke leerling. Zo ervaart het kind ons onder­wijs als heel persoonlijk en heerst er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat.

Particuliere school Den Haag
Veel persoonlijke aandacht

2. Goed aansluitend privé onderwijs

Particulier onderwijs Den Haag

Op Winford wordt uw zoon of dochter écht gezien en herkennen we zijn of haar kwaliteiten. Wij maken voor elk kind een persoonlijk ontwikkel­plan vanuit het eigen niveau met het juiste en bijpassende leertraject. Dit plan wordt regelmatig met uw kind en met u doorgespro­ken zodat u steeds op de hoogte bent van de voortgang en ontwikkeling.

Een grote leeropbrengst

3. Grote stappen maken

Op Winford hechten wij veel waarde aan een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden. Daarnaast besteden wij uit­ gebreid aandacht aan Engels en een brede alge­mene ontwikkeling. Door de persoonlijke aandacht zien wij veel kinderen grote stappen maken in hun cognitieve ontwikkeling.

Winford particuliere middelbare school
Optimaal schooladvies

4. Leerlingen krijgen vertrouwen bij Winford Den Haag

Winford prive school Den Haag met prive onderwijs Den Haag

Winford helpt uw kind in de voorbereiding naar het schooladvies. Onze leerlingen groeien naar een optimale Eindtoets­score met ver­trouwen in de eigen capaciteiten en zonder de verstorende factoren van druk en stress.

Een deskundige leerkracht en maatwerk in lesmethoden

5. Goed aansluitend onderwijs

Leren vindt bij ons altijd plaats onder de vakkundige begeleiding van een gemotiveerde en betrok­ken leerkracht die de kinderen helpt hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Omdat wij maatwerk bieden voor uw kind, werken we met meerdere methodes en materialen. Ook komen we tegemoet aan de speciale leerbehoeften van leerlingen met dyslexie of dyscalculie of van leerlingen die hoogbegaafd zijn.

Winford particuliere basisschool
 

Meer informatie?

Terug bellen
Als u geïnteresseerd bent in onze basisschool en de mogelijkheden van particulier onderwijs bij Winford, dan bellen wij u graag terug.
Brochure sturen
Wilt u kennis maken met onze basisscholen? We sturen u graag een brochure, zodat u thuis op het gemakje de mogelijkheden kunt bekijken.
Rondleiding aanvragen
Bij Winford kunt u altijd een rondleiding krijgen door onze basisschool. We nemen graag de tijd voor al uw vragen.