Winford Leiden

Winford Leiden

Winford particuliere basisschool Leiden verzorgt particulier basisonderwijs. Daarnaast bieden wij ook voortgezet onderwijs in Leiden.

Winford Leiden is een van de ‘oude’ privé-scholen in Nederland. Oprichter Richard Vrijbergen begon in 1974 in de Breestraat. Hij verdient een speciale plek in de harten van voorstanders van particulier onderwijs. Het was namelijk de eerste particuliere basisschool van Nederland.

Een aantal medewerkers uit die vroege periode zijn er nog, bijvoorbeeld Irene Lindhout die na Richard Vrijbergen enige tijd directeur was en nu zorgcoördinator is. Daarnaast leert ze al sinds 1982 iedereen Nederlands en doet dat met veel plezier. Daarmee behoort Irene tot de kern van het overgeleverde Vrijbergen-systeem: een sfeer waarin iedereen goed samenwerkt, waarin de bevrijdende lach weerklinkt wanneer het maar kan en waarin vóór alles hard wordt gewerkt op basis van stevige afspraken.

De oude Vrijbergen-sfeer is ondertussen aangevuld met ‘de kracht van aandacht voor iedereen’. Winford geeft professioneel maatwerk voor alle leerlingen op een bijzondere manier vorm. Iedere leerling krijgt een startonderzoek en naar aanleiding daarvan, een ontwikkelagenda. Hier geen eenheidsworst of onderwijs over de hoofden van de leerlingen heen. Voor de basisschool geldt, dat elke leerling op basis van een eigen ontwikkelagenda, in zijn eigen tempo aan het werk is.

Bij ons leer je met succes, maar de kleinschaligheid doet het zelfvertrouwen groeien en de hulp en coaching van de leraren maken dat uw zoon of dochter het vervolgonderwijs aan kan. De sleutel: ook het aanleren van studievaardigheden gebeurt op deze school op individuele basis! Kom rustig kijken en een paar dagen meelopen, dan stel je het zelf vast.

- Sabine Gerritsen
Directeur Winford Leiden
Bent u geïnteresseerd of uw mogelijkheden aan het verkennen?
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

 

De 5 pijlers
van ons particulier basisonderwijs in Leiden


Winford gelooft dat het basisonderwijs beter kan en moet omdat de wereld verandert. Een kind dat bij Winford de basisschool door­loopt, ontwikkelt een mooi pakket aan kennis, inzicht en vaardigheden en is goed voorbereid op het vervolgonder­wijs. Bij Winford Leiden haalt elk kind het beste uit zichzelf en dat resulteert vaak in een niveau hoger dan op de reguliere school.

 
Kleine lesgroepen

1. Kleinschalig en persoonlijk particulier basisonderwijs

Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze leerkrachten echt leerlinggericht lesgeven. Zij stemmen de lesinhoud af op de individuele vaardigheden, want er is ruimte voor een 1­op­1 begeleiding van elke afzonderlijke leerling. Zo ervaart het kind ons onder­wijs als heel persoonlijk en heerst er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat.

Particuliere school Leiden
Veel persoonlijke aandacht

2. Goed aansluitend privé onderwijs

Particulier onderwijs Leiden

Op Winford wordt uw zoon of dochter écht gezien en herkennen we zijn of haar kwaliteiten. Wij maken voor elk kind een persoonlijk ontwikkel­plan vanuit het eigen niveau met het juiste en bijpassende leertraject. Dit plan wordt regelmatig met uw kind en met u doorgespro­ken zodat u steeds op de hoogte bent van de voortgang en ontwikkeling.

Een grote leeropbrengst

3. Grote stappen maken

Op Winford hechten wij veel waarde aan een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden. Daarnaast besteden wij uit­ gebreid aandacht aan Engels en een brede alge­mene ontwikkeling. Door de persoonlijke aandacht zien wij veel kinderen grote stappen maken in hun cognitieve ontwikkeling.

Winford particuliere middelbare school
Optimaal schooladvies

4. Leerlingen krijgen vertrouwen bij Winford Leiden

Winford prive school Leiden met prive onderwijs Leiden

Winford helpt uw kind in de voorbereiding naar het schooladvies. Onze leerlingen groeien naar een optimale Eindtoets­score met ver­trouwen in de eigen capaciteiten en zonder de verstorende factoren van druk en stress.

Een deskundige leerkracht en maatwerk in lesmethoden

5. Goed aansluitend onderwijs

Leren vindt bij ons altijd plaats onder de vakkundige begeleiding van een gemotiveerde en betrok­ken leerkracht die de kinderen helpt hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Omdat wij maatwerk bieden voor uw kind, werken we met meerdere methodes en materialen. Ook komen we tegemoet aan de speciale leerbehoeften van leerlingen met dyslexie of dyscalculie of van leerlingen die hoogbegaafd zijn.

Winford particuliere basisschool
 

Meer informatie?

Terug bellen
Als u geïnteresseerd bent in onze basisschool en de mogelijkheden van particulier onderwijs bij Winford, dan bellen wij u graag terug.
Brochure sturen
Wilt u kennis maken met onze basisscholen? We sturen u graag een brochure, zodat u thuis op het gemakje de mogelijkheden kunt bekijken.
Rondleiding aanvragen
Bij Winford kunt u altijd een rondleiding krijgen door onze basisschool. We nemen graag de tijd voor al uw vragen.