Vwo | havo | vmbo-tl

Vwo | havo | vmbo-tl

In het voortgezet onderwijs van Winford wordt elk kind gezien. De klassen zijn klein en de docenten betrokken bij uw kind als persoon en bij diens ontwikkeling. Uw kind voelt zich hierdoor ook gezien. En dat bevordert de motivatie en de prestaties.

Klassen met 8 leerlingen gemiddeld

Voor wie is het voortgezet onderwijs van Winford?

Na acht jaar op een veilige basisschool kan een grote, reguliere middelbare school voor uw kind overweldigend zijn. Misschien heeft uw kind meer structuur en aandacht nodig dan in grote klassen geboden kan worden, of zorgen leerstoornissen, eerder opgelopen achterstanden of faalangst ervoor dat uw kind in het reguliere onderwijs niet goed tot zijn of haar recht komt. Met groepen van gemiddeld acht leerlingen, betrokken docenten en maatwerk voor elke leerling helpt Winford uw kind het beste uit zichzelf te halen.

De inhoud

In de onderbouw zit uw kind in een dakpanklas, ook wel verlengde brugklas genoemd. Hierdoor kunnen docenten de stof gemakkelijk gedifferentieerd aanbieden, zodat uw kind echt op zijn of haar eigen niveau werkt. Aan het eind van de onderbouw kiest uw kind het profiel of de sector voor de bovenbouw dat het best past bij zijn of haar interesses en capaciteiten.
Voor de keuzevakken biedt Winford leerlingen een ruim pakket. Informatica, NLT, filosofie, Spaans, bedrijfseconomie en Bewegings- en Sportmanagement kunnen standaard op alle scholen gekozen worden. Maar ook andere vakken zoals Chinees of een andere moderne tweede taal bieden wij in overleg aan.
In de onderbouw en in de bovenbouw biedt Winford alle leerlingen studiebegeleiding. In het programma Magister is altijd te zien wat het huiswerk is. Dit huiswerk maakt uw kind tijdens studie-uren tussen de lessen door en eventueel tijdens huiswerkbegeleidingsuren na schooltijd. Zo kan uw kind huiswerk écht gebruiken om extra te oefenen en de stof beter onder de knie te krijgen.

Ontwikkeling en voortgang

De ontwikkeling van uw kind begeleiden we met een persoonlijk ontwikkelplan dat we samen met u en uw kind opstellen aan de hand van resultaten in de klas en op toetsen. In het ontwikkelplan staat wat uw kind al goed kan, waar het de komende periode aan gaat werken en op welke manier. Elke zes tot acht weken evalueren we het plan samen en maken we een nieuw ontwikkelplan.

Winford biedt maatwerk om uw kind te helpen de doelen in het ontwikkelplan te behalen en gemotiveerd en ambitieus met schooltaken aan de slag te gaan. Zo kan hij of zij bijlessen inplannen met de docent van een vak dat nog lastig is. Wanneer uw kind juist erg goed scoort, kan hij of zij, ook gedurende het schooljaar, voor enkele vakken of het volledige pakket overstappen naar een hoger niveau.

Na het voortgezet onderwijs

Na het behalen van het diploma bij Winford particuliere school kan uw kind starten met een vervolgopleiding die bij hem of haar past. Met een vmbo, mavo- of havo-diploma op zak, is het ook mogelijk bij Winford door te stromen in het examenjaar op een hoger niveau.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Kleine Klassen
Kleinschaligheid
Studievaardigheden
Zelfvertrouwen

U kunt voor ons voortgezet onderwijs terecht op deze Winford scholen:

Winford Amsterdam

Winford Apeldoorn

Winford Arnhem

Winford Breda

Winford Den Haag

Winford Leiden

Winford Rotterdam

Winford Utrecht

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

Topsport en school

Bij Winford kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbare school goed combineren met topsport. We zorgen voor een goede afstemming van het lesrooster met de vaak intensieve trainingsschema's. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière onderwijs op het juiste niveau te volgen.

 

Praktische informatie

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2024/2025

Schoolgeld

 • Basisschool Groep 3-8  €22.700 
 • Pre brugklas en onderbouw klas 1 t/m 3 : €28.900 
 • Examenklas 4 VMBO €30.300 
 • Bovenbouw HAVO (klas 4 en 5 ) €32.200 
 • Bovenbouw VWO (klas 4, 5 en 6) €33.900
 • Extra vak €4.275
 • Toeslag gymnasium €2.100
 • Instapdrempel na herfst €750

  Opmerkingen:
 • Bij volledige betaling voor 1 Juli ontvangen de ouders 4% korting op het schoolgeld
 • Bij volledige betaling voor 24 augustus geldt er geen toeslag of korting
 • Bij betaling in termijnen geldt een toeslag van 3% op het schoolgeld en zijn de betaaldata ongewijzigd: 1 augustus, 15 november en 1 februari

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage

De klasgrootte bij Winford is gemiddeld 8 leerlingen, maar altijd maximaal 12. 

Reguliere vakken:

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Tekenen
 • Economie
 • Studievaardigheden
 • Frans
 • Duits
 • Muziek
 • CKV
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Maatschappijwetenschappen
 • Lichamelijke Opvoeding

Keuzevakken:

 • Informatica
 • BSM
 • Filosofie
 • Spaans
 • Bedrijfseconomie
 • Chinees
 • Russisch
 • NLT
 • Italiaans
 • Grieks en Latijn

Heeft uw zoon of dochter interesse in een van de keuzevakken, informeer dan op de school waar uw interesse naar uitgaat naar de mogelijkheden.

Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden op Winford of wilt u alleen meer informatie over ons onderwijs? Wij helpen u graag om tot de beste keuze te komen.

Hoe ver u ook bent in uw denken of besluit, wij houden van een persoonlijke benadering. Vul ons “bel mij terug formulier” in en de Winford school van uw voorkeur neemt direct contact met u op. U kunt dan vervolgens een afspraak maken met de directeur van de school als u dat wilt. Wij helpen u graag met uw vragen en de deur staat altijd voor u open. Bij ons is het “elke dag Open Dag” en 2 keer per jaar organiseren wij algemene open dagen en ook hebben we speciale inloopdagen.

Als de kennismaking positief verloopt en u uw zoon of dochter er over denkt de overstap naar onze school te maken, is een meeloopdag een fijne manier om de school en andere leerlingen beter te leren kennen.

Bij aanmelding doen wij een startonderzoek. Onze eerste diepgaande kennismaking en het startpunt voor een voorspoedige ontwikkeling gedurende het schooljaar.

Bij de bespreking van het startonderzoek krijgt u van ons de (digitale) inschrijvingsformulieren, bepalen wij samen de startdatum en zorgen wij voor een naadloze overgang.

Kennismakingsgesprek
U kunt bij ons een afspraak maken voor een kennismaking. Vijf dagen in de week, van ’s-ochtends vroeg tot vroeg in de avond. Zo’n gesprek duurt al snel een uur, wij willen uw vraag goed begrijpen en vaak zijn er meerdere oplossingsroutes. Wij hebben een voorkeur voor een gesprek met u en uw zoon of dochter gezamenlijk, het gaat tenslotte om de hem of haar. Maar als u eerst een gesprek onder vier ogen wilt is dat natuurlijk ook mogelijk.

Startonderzoek
Het startonderzoek is voor Winford de eerste stap in het ontwikkelingsproces van de leerling. Het onderzoek dient meerdere doelen en is niet meer dan een eerste inventarisatie. Het biedt ouders en leerling een gezamenlijk startpunt bij instroom.

In het startonderzoek komt de cognitieve kant aan bod: beschikt de leerling over basisvaardigheden en basiskennis in de kernvakken? Hoe staat de leerling er voor in relatie tot zijn klasgenoten? Hoe snel verwerkt de leerling nieuwe stof etc. Ook motivatie en studievaardigheden worden getoetst, evenals de sociale competenties.

Bij het afnemen van het startonderzoek gaat het ons om de ontwikkelagenda voor het komende schooljaar en de afspraken die we daar met leerling en ouders over kunnen maken.

Een goed gevoel over je studiekeuze helpt enorm in de motivatie om hard te werken voor je eindexamen, is onze ervaring. Maar het kiezen is niet gemakkelijk, het aanbod aan opleidingen enorm en waarop moet je die keuze baseren? Daarom doorlopen wij met iedere leerling een maatwerktraject. In de voorexamenjaren begeleidt je Winfordmentor dit traject, in het examenjaar starten wij met een intensief traject. Samen met de jonge, in studiekeuze gespecialiseerde psychologen van Septemberadvies begeleiden wij jou bij je keuze. Aan het begin van het jaar heb je samen met je ouders een persoonlijk gesprek met een studiecoach. Wij bekijken waar je interesses liggen en hoe jouw persoonlijke talent daarbij aansluit. Afhankelijk van de voortgang volgen daarna individuele coachingsgesprekken of -als je daar behoefte aan hebt- een intensieve begeleiding naar jouw studiekeuze.

Op deze manier kun je én volledige focus op je examen houden én een goede keuze voor vervolgonderwijs maken. Een eindexamendiploma is belangrijk, maar een succesvolle vervolgstudie is het echte doel!  

Geen huiswerk maar schoolwerk

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij zelfstandig aan opdrachten (leren) werken. Op Winford wordt uw zoon of dochter door de docenten begeleid in het maken van het huiswerk dat zij meekrijgen. Uw kind maakt het huiswerk in de les of in studie-uren tussen de lessen door. Dit gebeurt onder toezicht van een docent of huiswerkbegeleider. En als uw kind hierbij meer structuur en hulp nodig heeft, bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor die leerlingen die hun huiswerk beter op school kunnen maken, omdat ze er thuis niet toe komen. Als uw kind het prettig vinden en het aankan, doet hij of zij het huiswerk gewoon thuis. Zo zorgen wij ervoor dat huiswerk maken nooit een probleem is. Het huiswerk is overzichtelijk terug te vinden voor u en uw kind via het leerlingvolgsysteem.

Hulp bij leerproblemen

Onze docenten zijn opgeleid om uw kind met eventuele leerproblemen snel en adequaat te begeleiden. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of faalangst worden vaak in de les al over verschillende drempels heen geholpen. De juiste aandacht en aanpak zorgen ervoor dat leerlingen met meer zelfvertrouwen hun taken oppakken. Ook buiten de lessen bieden wij hulpprogramma’s aan die helpen de leerproblemen tegen te gaan. Deze hulp bestaat uit (individuele) studiebegeleiding of bijlessen, van de eigen docent of een bijlesdocent. Als we er samen niet uitkomen, schakelen wij in samenspraak met u een specialist in.